ИЗЧЕЗВАЩИЯТ ЧАР НА МОДЕРНИЗМА

ИЗЧЕЗВАЩИЯТ ЧАР НА МОДЕРНИЗМА

Защо не ценим образците на този архитектурен стил от периода между двете войни Интервю на Цветана Шипкова Разговаряме с Васил Макаринов – изкуствовед, част от екипа на Националния политехнически музей, и Теодор Караколев – журналист, който следва изкуствознание и артмениджмънт…