Екип

Управител
Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Арт Директор
Вилиам Китанов
w.kitanov@md-magazine.info

Художествен редактор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Предпечатна подготовка
Снежана Томова
s.tomova@md-magazine.info

Редактори

Мая Иванова
Антоанета Костова
info@md-magazine.info

Реклама
Милена Кирилова
m.kirilova@md-magazine.info

Марина Аврамова
m.avramova@md-magazine.info

Сътрудници
Валерия Ралева
Светозара Иванова

Консултант
доц. арх. Регина Райчева

Преводач
Мариана Мирчева

Коректор
Гергана Бояджиева