Екип

Управител
Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Арт Директор
Вилиам Китанов
w.kitanov@md-magazine.info

Художествен редактор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Предпечатна подготовка
Снежана Томова
s.tomova@md-magazine.info

Редактори

Цветана Шипкова
Антоанета Костова
info@md-magazine.info

Реклама
Антоанета Костова
a.kostova@md-magazine.info

Любима Пехливанова
i.pehlivanova@md-magazine.info

Сътрудници
Валерия Ралева
Светозара Иванова

Консултант
доц. арх. Регина Райчева

Преводач
Мариана Мирчева

Коректор
Гергана Бояджиева