Защита на лични данни

Kонфиденциална политика на MD magazine
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на MD magazine при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което MD magazine изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, MD magazine не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя
След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от MD magazine по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на MD magazine, както и да получават информация за продукти и услуги на MD magazine на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на MD magazine чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от MD magazine за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от MD magazine и клиенти.
MD magazine уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Нерегулярно могат да бъдат изпращани оферти от името на партньори на MD.
MD magazine си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.