ЕКИП

Управител
Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Арт Директор
Вилиам Китанов
w.kitanov@md-magazine.info

Гл. редактор
Цветана Шипкова
tz.shipkova@md-magazine.info

Художествен редактор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Редактор
Лили Малинова
info@md-magazine.info

 

Реклама
Любима Пехливанова
l.pehlivanova@md-magazine.info

Сътрудници
Недялка Бочарова
Ваня Костова

Консултант
проф. д-р арх.Регина Райчева

Преводач
Мариана Мирчева

Коректор
Гергана Димитрова