ЕКИП

Управител
Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Арт Директор
Вилиам Китанов
w.kitanov@md-magazine.info

Гл. редактор
Цветана Шипкова
tz.shipkova@md-magazine.info

Художествен редактор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Редактори

Цвета Тръпкова

Антоанета Найденова
a.naidenova@md-magazine.info

Реклама
Велислава Кесарска
v.kesarska@md-magazine.info

Сътрудници
Недялка Бочарова
Ваня Костова

Преводач
Мариана Мирчева

Коректор
Гергана Димитрова