ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТA

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бисмар“ ООД (наричан по-долу MD magazine) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн md-magazine.info и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „Бисмар“ ООД (наричани за краткост Услуги).
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на MD magazine, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
„Бисмар“ ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Борова Гора 20; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 121810777.

 1. Условия за използване на Сайта на MD magazine
  Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и факта, че MD magazine не носи отговорност за точността на публикуваната информация, запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
  Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинна мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти при заявяване на поръчка на тези стоки на имейл INFO@MD-MAGAZINE.INFO или на тел:  +359886646900 или +359885393171).
  Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които MD magazine се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
  За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. MD magazine само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
 2. Задължения на потребителя при попълване на контактните форми
  За целите на използване на Сайта на MD magazine, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на контактната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, MD magazine има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и MD magazine не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка във връзка с получената от потребителя информация.
 3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на MD magazine
  Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което MD magazine изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, MD magazine не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя
  След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от MD magazine по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на MD magazine, както и да получават информация за продукти и услуги на MD magazine на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на MD magazine чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
  Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от MD magazine за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от MD magazine и клиенти.
  MD magazine уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Нерегулярно могат да бъдат изпращани оферти от името на партньори на MD.
  MD magazine си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.
 4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
  MD magazine предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на MD magazine или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
  MD magazine си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между MD magazine и лицето публикуващо информацията.
  При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права MD magazine не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.
  Всички предоставени от MD magazine стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител.
  Предоставените препратки на Сайта на MD magazine към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от MD magazine и по отношение на използването на препратката извън Сайта на MD magazine настоящите Общи условия не се прилагат.
  MD magazine не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Бисмар ООД и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия MD magazine информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и MD magazine не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
 5. Представяни стоки и услуги на Сайта.
  Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
  В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. MD magazine не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
  MD magazine си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
  а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
  в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;
  Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включенo ДДС.
  MD magazine има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.
 6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в MD magazine
  Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на MD magazine. Aбонаментът за списания MD и ДМТ, както и поръчката на броеве на изданията се извършва от Потребителят чрез попълване на заявка в предоставените контактни форми на страниците на Сайта/ чрез подаване на заявка за абонамент на имейл info@md-magazine.info/ чрез подаване на заявка за абонамент по телефон  или чрез подаване на заявка в писмен Потребителят може да се абонира или да закупи брой/броеве на посочените издания, като се свърже директно с екипа на издателство Бисмар на имейл info@md-magazine.info или се обади на тел.: +359886646900 или +359885393171/ чрез подаване на заявка на лично съобщение в продилите на MD magazine във социалните мрежи, съответно https://www.facebook.com/MDmagazineBG и https://www.instagram.com/mdmagazine/
  При заявяване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предлаганите от списание MD възможности.
  MD magazine има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на заявяването на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 7. Доставка
  След заявяване на поръчка на брой/броеве или абонамент за списание MD или комбиниран абонамент за списания MD и ДМТ по посочения в т.6 начин, срокът за доставката на поръчаните стоки до дома Ви е в рамките на 10 работни дни, за територията на България след получаване на потвърждение на поръчката от списание MD, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. За чужбина срокът може да бъде до 14 дни.
  Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. MD magazine си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 (десет) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие, за територията на България, от страна на Потребителя, заявил доставката.
  Цената на една доставка варира, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката..
  В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от MD magazine информация за осъществяване на заявката за поръчка, самата поръчка и доставката на поръчаната стока, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
  Цената за доставка валира според избрания от Потребителя вариант за заплащане и доставка, посочен от Потребителя при заявяването на поръчката.
  Доставката се извършва:
  1. За България от пошенски услуги или куриер(в зависимост от вида на поръчката)
  2. За чужбина от пощенска служба до пощенска кутия
  Доставката чрез пощенски услуги до адрес с пощенска кутия при абонамент за хартиеното издание и електронното издание на MD и комбинирания абонамент за списание MD и списание ДМТ е безплатна на територията на страната.
  MD magazine не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от MD magazine обстоятелства.
  При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да се свърже с MD magazine за изясняване на замяната.
  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
  В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, MD magazine се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа на имейл info@md-magazine.info или телефон +359886646900 или +359885393171
  MD magazine си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка
  MD magazine извършва доставки чрез подизпълнител/и на територията на Света.
 8. Заплащане на закупени стоки и услуги
  При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на MD magazine или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, MD magazine се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, MD magazine автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
  При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „Бисмар“ ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, MD magazine изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, MD magazine се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, MD magazine автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
  При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, MD magazine изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, MD magazine се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, MD magazine автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
  При заплащане на заявени стоки Потребителят може да избира между:
  – заплащане в брой в редакцията на сп. MD на адрес: гр. София 1164, ул. Борова гора 20
  – заплащане по банков път
  – чрез виртуален ПОС терминал (PayPal)
 9. Отказ от закупена стока
  Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
 10. Други
  MD magazine има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
  MD magazine си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта
  Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на MD magazine на имейл, или по телефона (посочени в сайта), в рамките на работното време: от 9:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. MD magazine не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
  При използване на Сайтана MD magazine, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
  Лични данни

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА MD MAGAZINE С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА MD MAGAZINE, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.